ügyvédi iroda

 1. Gazdasági jog (gazdasági társaságok alapítása, módosítása, átalakulása, üzletrész átruházás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, teljes körű jogi ügyintézés / elektronikus úton is/)
 2. Polgári jog (szerződések /adásvételi, ajándékozási, csere, tartási, életjáradéki, öröklési, vállalkozási, megbízási, fuvarozási, szállítmányozási, bérleti, haszonbérleti, letéti, vegyes /, egyéb okiratok szerkesztése, a szerződések során teljes körű ügyintézés, társasház alapítása, szervezeti- és működési szabályzatok készítése, beruházások jogi lebonyolítása, polgári perben képviselet ellátása, hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, alapítványok, társadalmi szervezetek alapítása, cégek képviselete, teljes körű tanácsadás)
 3. Ingatlan- beruházások jogi tevékenységei:
  • fejlesztendő ingatlanterületek tulajdoni viszonyainak tisztázása,
  • ingatlanfejlesztéshez jogi tanácsadás,
  • tulajdoni lapok beszerzése,
  • ingatlanfejlesztőkkel, építésszel a beruházás előkészítésében jogi közreműködés,
  • telekalakításokkal kapcsolatos jogi képviselet,
  • építési engedélyezési eljárás során képviselet,
  • beruházási hitel felvételnél jogi közreműködés,
  • projektek jogi koncepciójának kidolgozása,
  • az értékesítés során tanácsadás ( adó, és illetékfizetési kötelezettségek, figyelembevételével)
  • használatba vételi engedélyezési eljárásban képviselet,
  • projekt ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése.
 4. Termőföldnek minősülő ingatlanokkal kapcsolatos ügyek:
  • adás-vételi szerződések készítése,
  • elővásárlási jogok kapcsán eljárás,
  • ingatlan-nyilvántartási bejegyzések során képviselet
 5. Családjog (vagyonjogi szerződés, egyezség során közreműködés, perbeli képviselet ellátása, tanácsadás)
 6. Munkajog (munkaszerződés, tanulmányi szerződés, és egyéb szerződések, okiratok készítése, munkajogi tanácsadás, perbeli képviselet ellátása)
 7. Közigazgatási eljárás (építésügy, gyámügy stb.) során képviselet ellátása, tanácsadás.